Pirkko Heiske Oy (ly 0891851-0) on toiminut yli 20 vuotta ja sinä aikana työskennellyt satojen organisaatioiden ja tuhansien ihmisten kanssa.  Tavoitteena on tervejärkinen työpaikka, joka keskittyy työhönsä, saa aikaiseksi ja jossa on hyvä työskennellä.

Koulutukset suunnitellaan vastaamaan työpaikan todellisiin tilanteisiin. Yritetään puhua täsmälleen oikeista asioista. Vaikeat asiat ja virheet ovat työpaikkojen oppimisprosesseja. Työyhteisön ongelmat ovat usein rakenteellisia, ja ne kannattaa ratkoa sellaisena.

Koulutus alkaa pienimuotoisella luennolla, joka muuttuu keskusteluksi. Vertaamme yhteisön periaatteita käytännön toteutuksiin, ihmettelemme ristiriitoja ja ratkomme niitä. Ikävästi toimivat ihmiset ovat yleensä ihmisiä, joilla ei ole käytössään parempia keinoja, ja me etsimme niitä parempia keinoja työnjaon muuttamisesta pelisääntöjen ja kielenkäytön parantamiseen. Monet ongelmat ratkeavat perustehtävää, pelisääntöjä, vastuualueita ja asiakkaiden tarpeita jäsentämällä.

Jaamme pitkän matkan lyhyempiin matkoihin ja tarvittaessa vaikka yksittäisiin askeliin.  Harjoittelemme uusia tapoja toimia, jotta niistä tulee vanhoja ja tuttuja.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.